Aanvraag en toelating

Een collectieve schuldenregeling moet aangevraagd worden met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar je woont.

Voor het opstellen van dit verzoekschrift kan je in bepaalde gevallen, afhankelijk van je inkomen en eventueel rekening houdend met sommige bijzondere schuldaflossingen (zeker niet: schulden die lopende vaste kosten betreffen zoals huur of hypotheek), gratis beroep doen op een pro-Deoadvocaat of kan je meestal langsgaan bij het OCMW in jouw gemeente of het CAW in jouw regio. Je kan het ook gewoon zelf opmaken. Je kan je hiervoor informeren bij de arbeidsrechtbank van je woonplaats (duid bij "rechtbanktype" de optie "ARBEIDSHOF of ARBEIDSRECHTBANK" aan).

Niet iedereen komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling. Er zijn een aantal voorwaarden om toegelaten te worden:

  • Tijdelijke betalingsproblemen volstaan niet, het moet gaan om grote en structurele schulden die je onmogelijk zal kunnen terugbetalen binnen een redelijke termijn.
  • Een handelaar komt niet in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling. Het faillissement en de "wet continuïteit van ondernemingen" zijn procedures die een handelaar met schuldenproblemen kunnen helpen. Dit geldt ook voor vennootschapsvormen als NV's en BVBA's. Vrije beroepen, boeren, ambachtslui komen in principe wel in aanmerking.
  • Je mag niet bewust je schuldeisers benadeeld hebben. Deze voorwaarde wordt in de praktijk weinig gebruikt om aanvragen te weigeren.
  • Wanneer je collectieve schuldenregeling herroepen is geweest, kom je vijf jaar niet meer in aanmerking voor een nieuwe collectieve schuldenregeling.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.