Verhoog je inkomen

Wanneer je een laag inkomen hebt, heb je vaak recht op uitkeringen of andere voordelen. Ook wanneer je al een inkomen hebt, kan je recht hebben op aanvullende uitkeringen.

Met de rechtenverkenner kan je opzoeken op welke rechten en uitkeringen je aanspraak kan maken. Je kan ook naar een OCMW gaan. Ze zullen dan onderzoeken op welke rechten en uitkeringen je aanspraak kan maken.

Hier zijn enkele voorbeelden waar je aanspraak op kan maken:

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.