Continuïteit van ondernemingen

Als je een handelaar bent en er is nog een toekomst mogelijk voor je zaak, je kan nog uit de financiële problemen raken, dan kan je een beroep doen op de 'wet continuïteit der ondernemingen'. Dit biedt je twee mogelijke oplossingen zodat er geen faillissement moet aangevraagd worden:

1. Het minnelijk akkoord
Je kan aan minstens twee schuldeisers een minnelijk akkoord voorstellen. Dit akkoord is een overeenkomst over hoe je je schulden zal terug betalen, op welke termijn en aan welke voorwaarden. Hoe het akkoord er precies zal uitzien, hangt volledig af van jou en je schuldeisers. En dat is meteen ook het grootste nadeel: schuldeisers kunnen ook gewoon een minnelijk akkoord weigeren. Je kan ook altijd beroep doen op een ondernemingsbemiddelaar (een boekhouder, een advocaat...) om te bemiddelen tussen jou en je schuldeisers.

2. De gerechtelijke reorganisatie
Een gerechtelijke reorganisatie moet je aanvragen bij de ondernemingsrechtbank met een verzoekschrift. Daarvoor doe je best beroep op een advocaat.
Na het indienen van het verzoekschrift tot aan het vonnis van de rechter, ben je beschermd tegen beslag en tegen een faillissement. Dit duurt maximum 18 maanden.

Een gerechtelijke reorganisatie biedt drie mogelijke oplossingen:

  • een minnelijk akkoord met minstens twee schuldeisers. Hoe het akkoord er precies zal uitzien, hangt af van jou en je schuldeisers. En dat is meteen ook het grootste nadeel: schuldeisers kunnen ook gewoon een minnelijk akkoord weigeren. Een rechter kan wel betalingstermijnen toestaan, zonder dat hiervoor een akkoord van de schuldeisers vereist is.
  • een collectief akkoord: onder toezicht van de rechter moet je een plan voorstellen aan al je schuldeisers. Dit plan moet zeggen hoe je al je schulden of een deel ervan zal terugbetalen aan je schuldeisers, binnen een periode van maximum vijf jaar. Wanneer de meerderheid van je schuldeisers akkoord gaat, treedt het plan in werking. Vervolgens wordt het akkoord 'gehomologeerd' bij de rechtbank: het akkoord wordt geregistreerd bij de rechtbank en krijgt zo dezelfde kracht als een vonnis van de rechtbank.
    De voordelen van een collectief akkoord is dat een deel van de schulden mogelijk kwijtgescholden kunnen worden en dat niet alle schuldeisers akkoord moeten gaan met het afbetaalplan.
  • een overdracht onder gerechtelijk gezag: bij een overdracht onder gerechtelijk gezag zal een gerechtelijke mandataris je zaak reogarniseren. Het voordeel hiervan is dat je zaak nog voor zes maanden bijkomend beschermd is tegen je schuldeisers: je hoeft ze tijdens deze periode niet te betalen en de schuldeisers zelf mogen niet invorderen.
    Je kan een overdracht zelf aanvragen, maar het kan ook opgelegd worden wanneer een collectief akkoord niet lukt.

Meer informatie over de continuïteit van ondernemingen kan je hier lezen.