Verschoonbaarheid / schuldkwijtschelding

Soms zijn bij een faillissement na de verkoop van alle roerende en onroerende goederen alle schulden nog niet afbetaald: dit zijn ‘de restschulden na een faillissement’. In zo'n situaties kan je in aanmerking komen voor ‘verschoonbaarheid’. De rechtbank kan je verschoonbaar verklaren: je zal dan niet meer moeten opdraaien voor de restschulden.

Aan de verschoonbaarheid zijn twee voorwaarden gekoppeld:

  • je moet te goeder trouw zijn
  • je moet ongelukkig zijn

Omdat het jaren kan duren voor een faillissement volledig is afgehandeld, kan al zes maanden na het uitspreken van het faillissement een uitspraak gevraagd worden over de verschoonbaarheid. Ook wordt een eventuele (ex-)echtgenoot of wettelijk samenwonende partner mee bevrijd. Dit geldt niet automatisch voor personen die zich op een of andere manier borg hebben gesteld.

Faillisementen die uitgesproken zijn na 1 mei 2018 vallen onder een nieuwe regelgeving.
De term 'verschoonbaarheid' is sindsdien vervangen door 'schuldkwijtschelding' en de procedure is verstengd. Zo is een verzoek voor schuldkwijtschelding verplicht. Lees meer over schuldkwijtschelding op de website van Dyzo. 

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.