Gezondheid

Kosten voor gezondheid kunnen hoog oplopen. Om onverwachte hoge kosten te vermijden kijk je best steeds wat je dokter kost voor je hem consulteert. Ook een opname in een ziekenhuis kan snel duur worden. Wanneer een je schulden hebt bij een dokter of een ziekenhuis zullen ze de schulden proberen in te vorderen.

Iedereen in België is verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds. Een bijkomende hospitalisatieverzekering kan bij opname in een hospitaal bepaalde kosten dekken. Voor sommige personen is het wel moeilijk en duur om zo'n verzekering af te sluiten.

De maximumfactuur zrgt ervoor dat je kosten voor gezondheidszorg onder een bepaald jaarlijks bedrag blijven.

Wanneer iemand zijn eigen geld niet meer kan of wil beheren omdat hij te ziek is, minder mobiel is (bijvoorbeeld door ouderdom), verslaafde is...kan deze persoon onder voorlopig bewind geplaatst worden: iemand anders zal dan de inkomsten en uitgaven van deze persoon beheren. Je kan als je het nodig vindt ook zelf aanvragen om onder voorlopig bewind geplaatst te worden.