Zelfstandigen

Als je handelaar bent en je hebt schulden door je beroep, kan je beroep doen op twee procedures:

  • als je zaak moeilijkheden heeft, maar de problemen en de betalingsmoeilijkheden zijn op te lossen, dan kan je beroep doen op de wet continuïteit der ondernemingen.
  • wanneer er geen toekomst meer is voor je zaak en je aan je schuldeisers geen betalingen meer doet of kan doen, is een faillissement de enige oplossing.

Schuldbemiddeling kan ook als zelfstandige maar is op de eerste plaats gemaakt voor schulden die niets met een zelfstandig beroep te maken hebben. Schuldbemiddeling is dus vooral geschikt wanneer je schulden hebt in je privéleven, voor schulden door je beroep als zelfstandige zijn de continuïteit der ondernemingen en het faillissement meer geschikt.

Wanneer je nog actief bent als zelfstandig handelaar kan je geen beroep doen op de collectieve schuldenregeling. Je kan pas zes maanden nadat je bent gestopt als zelfstandig handelaar of na het afsluiten van een faillissement, een collectieve schuldenregeling aanvragen. Vrije beroepen, boeren, ambachtslui komen in principe wel in aanmerking wanneer ze geen handelsactiviteiten uitvoeren.