FAQ

Klacht over het optreden van een gerechtsdeurwaarder?

Als je klachten hebt over het optreden van een gerechtsdeurwaarder, kan je de hulp inroepen van de ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders. Klik hier.

Hiernaast kan je misbruiken door gerechtsdeurwaarders ook via een gewone brief signaleren aan de beslagrechter, met de vraag om op te treden in toepassing van artikel 1396 van het Gerechtelijk Wetboek. Deze bepaalt luidt als volgt:

Art. 1396. Onverminderd de bij de wet bepaalde middelen van nietigheid, draagt de beslagrechter zorg dat de bepalingen inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging worden nagekomen.

Hij kan, zelfs ambtshalve, zich een verslag over de stand van de rechtspleging door de optredende of aangestelde openbare of ministeriële ambtenaren doen overhandigen.

Stelt hij een verzuim vast, dan geeft hij daarvan kennis aan de procureur des Konings, die oordeelt welke tuchtrechtelijke gevolgen zulks medebrengen.”

Klacht over het optreden van een incassobureau?

Heb je klachten over de wijze waarop een incassobureau een schuld invordert? Je vindt heel wat info op de website van de FOD Economie.  

Indien het één van volgende incassokantoren betreft kan je ook (eerst) terecht bij de Raad van Toezicht van de BVI: Agreco Services sa/nv, Atradius Collections sa/Atradius Group, Cefima nv/sa, Contentia sa, Euro Casso, Fiducre sa/nv, Fidusud sa, TCM Belgium nv, Vesting Finance België nv, Vesting Finance nv. Indien dit een onvoldoende of niet-bevredigend resultaat oplevert, kan je nadien nog steeds bij de FOD Economie terecht voor een volledig onafhankelijke klachtenbehandeling.

Problemen met je schuldbemiddelaar?

Als je in schuldbemiddeling bent bij een OCMW of CAW, kan je altijd vragen om een andere schuldbemiddelaar. Je kan ook gewoon stoppen met schuldbemiddeling.

Het ligt anders wanneer je in een collectieve schuldenregeling zit. Een collectieve schuldenregeling is een procedure voor de rechtbank en je kan dus niet zomaar doen wat je wil. Een rechter stelt een schuldbemiddelaar aan. Wanneer je problemen hebt met die schuldbemiddelaar, zal je de rechter moeten vragen om een andere schuldbemiddelaar. De rechter kan de schuldbemiddelaar dan enkel vervangen indien dit absoluut noodzakelijk is. Jij zal dit moeten aantonen door in jouw brief aan de rechter zo gedetailleerd mogelijk uit te leggen wat de schuldbemiddelaar zoal verkeerd heeft gedaan. Het is best om bij deze brief zoveel mogelijk bewijsstukken te voegen (bv. mails, brieven, rekeninguittreksels,...). Je kan voor hulp hierbij beroep doen op een OCMW/CAW of op een pro-Deoadvocaat indien je hiervoor in aanmerking komt.

Problemen met jouw kredietverstrekker?

Voor problemen met jouw kredietverstrekker kan je de gratis bemiddeling van Ombudsfin inschakelen: Klik hier.

Problemen met jouw telecomoperator?

Als je een geschil hebt met jouw (huidige of vroegere) telecomoperator, kan je hiervoor de hulp inschakelen van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. Via een gratis bemiddeling zal deze dienst een oplossing proberen vinden. Klik hier.

Kan ik mijn huis of mijn auto verliezen tijdens een collectieve schuldenregeling?

In een collectieve schuldenregeling kan beslist worden dat je huis of je auto verkocht moeten worden om je schulden af te betalen. Dit kan bij een gerechtelijke aanzuiveringsregeling en is verplicht bij een totale kwijtschelding van schulden.