Totale kwijtschelding

Wanneer er geen minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat je gewoon te weinig middelen hebt om je schulden ooit terug te kunnen betalen, kan de rechter je schulden volledig kwijtschelden. Dit wordt een totale kwijtschelding van schulden zonder aanzuiveringsregeling genoemd.
Voorbeeld: Je bent volledig invalide en er is geen mogelijkheid meer om ooit jouw inkomsten te verhogen.
Voorbeeld: Je bent op pensioen en je inkomen zal niet meer omhoog gaan.

In prinicpe moet de schuldbemiddelaar een vraag tot totale kwijtschelding voorleggen aan de rechter. Maar als hij nalaat dit te doen, terwijl jij meent dat dit voor jou de enige oplossing is, kan jij dit ook vragen aan de rechter.

De rechter is bij een totale kwijtschelding verplicht om alle voor beslag vatbare goederen te laten verkopen. Bij een totale kwijtschelding van schulden zal dus je woning, je auto... verkocht worden. In praktijk zal dit enkel gebeuren wanneer je over waardevolle eigendom beschikt (zoals een eigen woning of een auto).

De rechter kan ook bijkomende verplichtingen opleggen.
Voorbeeld: Hij kan oordelen dat je in budgetbegeleiding moet.
Voorbeeld: Bij een verslaving kan hij oordelen dat je moet afkicken.
Deze verplichtingen kunnen tot vijf jaar na de kwijtschelding van de rechter geldig blijven! Als je de opgelegde verplichtingen niet nakomt, kan de rechter zijn beslissing herroepen.

Sommige schulden kunnen ook niet in geval van totale kwijtschelding worden kwijtgescholden: penale boetes, onderhoudsgelden, schulden die een schadevergoeding inhouden, toegestaan voor het herstel van een lichamelijke schade veroorzaakt door een misdrijf en eventuele restschulden na faillissement

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.