Pro-Deoadvocaat

Een pro-Deoadvocaat is een advocaat die gratis of voor een beperkt bedrag voor jou zal optreden, je zal bijstaan in rechtzaken, je advies zal geven, documenten en brieven voor je kan opstellen...

Je komt in aanmerking voor een pro-Deoadvocaat als je een beperkt inkomen hebt. Je kan ook op basis van jouw statuut "automatisch" recht hebben op een pro-Deoadvocaat (tenzij zou blijken dat je zelf een advocaat kan betalen). Lees hier of je recht hebt op een gratis of gedeeltelijk betalende pro-Deoadvocaat. Je kan ook altijd een justitiehuis, een Commissie voor Juridische Bijstand of een OCMW contacteren om bij hen te informeren of je in aanmerking komt voor een pro-Deoadvocaat.

Om een pro-Deoadvocaat te krijgen moet je een aanvraag indienen bij een Bureau voor Rechtsbijstand van het gerechtelijk arrondissement waar je woont. Je kan ook aan een advocaat vragen die je kent, of hij wil optreden als pro-Deoadvocaat. Bij de aanvraag moet je ook zeggen hoeveel je inkomen is en wat je situatie is: bijvoorbeeld of je een leefloon of een pensioen ontvangt, of je in een collectieve schuldenregeling zit... Het Bureau voor Rechtsbijstand zal binnen de vijftien dagen een beslissing nemen.

Wanneer je recht hebt op een pro-Deoadvocaat, heb je ook recht op rechtsbijstand, waardoor gerechtskosten niet of maar voor een deel betaald moeten worden.