Onderbreken dienstverlening

Wanneer je achterstallige schulden hebt bij een GSM-operator, een telefoonmaatschappij, een internetprovider... kan de dienstverlening stopgezet worden totdat je betaalt. Je zal dus niet meer kunnen telefoneren, surfen, TV-kijken... totdat je deze achterstallige schulden afbetaald hebt. Wanneer de operator, de provider... tijdelijk de dienstverlening wil stopzetten, dan moeten ze je hierover wel eerst informeren. Deze afsluiting is steeds kosteloos. Voor een re-activering mag maximum 30 euro aangerekend worden. Veel providers en operatoren blijven ook abonnementskosten aanrekenen, ook al kan je niet meer telefoneren, surfen of TV-kijken! Je kan in deze gevallen weigeren nog abonnementskosten te betalen. Je kan dan ook een klacht indienen.

Let wel op: wanneer je bijvoorbeeld de rekening voor je televisiekabel niet betaalt, maar de rekening voor het internet wel, en je zit voor beide bij hetzelfde bedrijf (met 2 aparte contracten), dan kan enkel de dienstverlening waarvoor je niet hebt betaald, stopgezet worden. Je televisie kan in die gevallen dus afgesloten worden, maar je internet niet.

 

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.