Verzekeringen

In België zijn een aantal verzekeringen verplicht. De verplichte verzekeringen zijn:

  • verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bij een ziekenfonds
  • een autoverzekering als je een auto bezit
  • de zorgpremie (enkel in Vlaanderen)

Wanneer je je verzekering niet betaalt of niet tijdig betaalt, kan je verzekeraar je verzekering schorsen of opzeggen. Als er dan iets gebeurt, ben je niet meer gedekt door de verzekering: je zal volledig zelf moeten opdraaien voor de kosten van een ongeval, een brand, de dokterskosten... Bij een schorsing zal je verzekering terug in orde zijn als je de achterstallige schulden betaald hebt. Bij een opzegging zal je een nieuwe verzekering moeten zoeken.

Vooraleer een verzekeraar effectief je verzekering kan opzeggen, moet hij een ingebrekestelling sturen waarin hij zegt dat hij de verzekering kan opzeggen. Wanneer je verzekering wordt opgezegd omdat je je verzekering niet betaald hebt, zal de verzekeraar dit laten registreren op Datassur, een lijst van wanbetalers van verzekeringen. Dit kan er voor zorgen dat je nadien moeilijker aan een nieuwe verzekering raakt.

Als je een klacht hebt over je verzekeraar, kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.