Consumentenkrediet

Een consumentenkrediet is een krediet dat werd aangegaan voor de aankoop van een auto, een koelkast, een GSM, een reis... Consumentenkredieten zijn strikt geregeld door de Wet op het Consumentenkrediet. Het gaat om kredieten tussen jou en een professionele kredietgever. Hierbij is het steeds verplicht om een contract (ook wel kredietovereenkomst genoemd) op te maken.
Het gaat hier niet over een krediet voor de aankoop van een huis/appartement (hypothecair krediet) noch over een krediet dat gebruikt wordt voor een beroep.

Als jij je niet houdt aan de verplichtingen uit de kredietovereenkomst (je betaalt niet of te laat), kan de kredietgever een aantal acties tegen je nemen. Wanneer de kredietgever zich niet houdt aan de verplichtingen uit de Wet Consumentenkrediet, kan jij tegen hem een klacht indienen.

Wanneer je moeilijkheden hebt met het (tijdig) betalen van je krediet kan je ofwel betalingsfaciliteiten vragen ofwel vragen om je contract te laten aanpassen. Als je zelf jouw problemen niet kunt oplossen, kan je ook in schuldbemiddeling gaan.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.