Beslag is een dwangmaatregel bij een gerechtelijke invordering. Concreet betekent dit dat een deel van je inkomen direct naar je schuldeiser gaat of dat je spullen of je woning verkocht kunnen worden om met de opbrengst je schuldeiser te betalen.

Een beslag kan bewarend of uitvoerend zijn. Bij een bewarend beslag mag je je spullen of je woning nog gebruiken, maar je mag ze niet verkopen of wegschenken. Bij een uitvoerend beslag worden je spullen (beslag op roerende goederen) of je woning (beslag op onroerende goederen) effectief verkocht. Het kan ook zijn dat een deel van je loon of uitkering (beslag op inkomen) wordt ingehouden om je schuldeiser mee te betalen.

Een beslag onder derden is de inbeslagname van een zaak (meubilair of geld, aandelen...) die van jou is, maar die in handen is van een andere persoon. De gerechtsdeurwaarder overhandigt ('betekent') een proces-verbaal van beslag onder derden aan de derde (werkgever, bank, huurder, enz.) waarop vermeld staat voor welke schuld beslag wordt gelegd. Vanaf deze overhandiging mag de derde de zaken waarop beslag ligt niet teruggeven aan de schuldenaar, anders is hij mogelijk zelf mee gehouden tot de schuld.

Het bewarend beslag onder derden kan gelegd worden op grond van onbetaalde facturen, een speciale machtiging van de beslagrechter of een nog niet uitvoerbaar vonnis. Een uitvoerend beslag onder derden vraagt om een uitvoerbare titel (vb definitief vonnis).

Je kan een aantal dingen doen tijdens een gerechtelijke invordering om te vermijden dat beslag effectief uitgevoerd wordt. Lees meer...

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.