Beslag op roerende goederen

Bij beslag op onroerende goederen kan je schuldeiser beslag leggen op je meubels, je auto, je TV... Ze kunnen dan verkocht worden en met de opbrengst van die verkoop kan dan de schuldeiser betaald worden. Beslag op roerende goederen is een dwangmaatregel die kan voorkomen bij een gerechtelijke invordering. Een gerechtsdeurwaarder zorgt voor de uitvoering van het beslag.

Voor een schuldeiser beslag kan leggen op je spullen moet hij een vonnis van de rechter hebben of een ander document met dezelfde kracht als een vonnis. Wanneer je weet dat een schuldeiser een gerechtelijke invordering opstart, kan je uiteraard proberen om afspraken te maken met je schuldeiser om je schulden terug te betalen. Zo kan je vermijden dat je spullen verkocht zullen worden. Je kan hiervoor uiteraard ook hulp zoeken.

Bepaalde zaken kunnen niet in beslag genomen worden door een gerechtsdeurwaarder. Zaken die je nodig hebt om normaal te kunnen leven, zoals een bed, tafel en stoelen, een koelkast... mag hij in principe niet in beslag nemen. Ook bijvoorbeeld boeken en schoolmateriaal van kinderen mogen niet in beslag genomen worden.

Wanneer een gerechtsdeurwaarder spullen in beslag neemt die hij eigenlijk niet in beslag mag nemen, moet je dit tijdens het beslag (of tot vijf dagen na het beslag) aan de gerechtsdeurwaarder melden. De gerechtsdeurwaarder moet een proces-verbaal opstellen van het beslag en daarin je bezwaren opnemen. Je kan dan best zo snel mogelijk een kopie van dat proces-verbaal indienen bij de beslagrechter. Hiervoor zoek je best juridische bijstand.  

Een gerechtsdeurwaarder mag ervan gaan uit dat alle spullen die hij op het domicilieadres van de schuldenaar aantreft, in beslag genomen mogen worden. Bij samenwoonst of een huwelijk kan de gerechtsdeurwaarder dus ook de spullen van de persoon met wie je samenwoont of met wie je bent gehuwd, in beslag nemen, ook al heeft die persoon niks met jouw schulden te maken. Om de spullen terug te krijgen moet er een 'revindicatie' gebeuren. Dit is een kostelijke procedure, die bovendien niet altijd kans heeft op slagen. Je zoekt hiervoor best juridische bijstand.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.