Collectieve schuldenregeling en zelfstandigen

Wanneer je nog actief bent als handelaar kan je geen beroep doen op de collectieve schuldenregeling. Je kan pas zes maanden nadat je bent gestopt als zelfstandige of na het afsluiten van een faillissement, een collectieve schuldenregeling aanvragen. Vrije beroepen, boeren, ambachtslui komen in principe wel in aanmerking, wanneer ze geen handelsactiviteit uitoefenen.