Faillissement

Wat is een faillissement?
Een faillissement is een procedure voor handelaars en voor handelsondernemingen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Het gaat hier niet om eenmalige of tijdelijke wanbetalingen: bij dergelijke situaties kan je een beroep doen op de wet continuïteit der ondernemingen. Bij het faillissement kan je je rekeningen structureel niet meer betalen en is er eigenlijk geen zicht op beterschap voor je zaak.

Een faillissement is niet van toepassing voor vrije beroepen, zaakvoerders van vennootschappen (wel voor vennootschappen zelf), voor land- en tuinbouwers... Zijn kunnen een beroep doen op de collectieve schuldenregeling.

Aanvragen van faillissement
Een faillissement moet aangevraagd worden bij de rechtbank van koophandel. Je kan zelf een faillissement aanvragen. Ook je schuldeisers en het openbaar ministerie kunnen een faillissement aanvragen.

De curator
Na de aanvraag zal de rechtbank een curator aanstellen. Hij zal een inventaris maken van alle roerende en onroerende goederen en van alle schulden. Alle voor beslag vatbare goederen zullen verkocht worden. Met de opbrengst zullen de schuldeisers betaald worden. In sommige gevallen kan je dus ook je woning, je auto, kortom je persoonlijke eigendommen verliezen. Lees hier meer over.

Afsluiting faillissement
Na de verkoop wordt het faillissement afgesloten met een sluitingsvonnis van de rechter. Het kan zijn dat dat er na de verkoop en het sluitingsvonnis toch nog schulden overblijven. Dit noemt men de restschulden van een faillissement. Deze restschulden zal je aan de schuldeisers moeten betalen. In principe kan je wel 'verschoonbaar' verklaard worden door de rechtbank: je zal dan de restschulden niet meer moeten betalen.

Voor meer info over het faillissement, klik hier.