Gezondheid

Kosten voor gezondheid kunnen hoog oplopen. Om onverwachte hoge kosten te vermijden kijk je best steeds wat je dokter kost voor je hem consulteert. Ook een opname in een ziekenhuis kan snel duur worden. Wanneer je te lang wacht met het betalen van schulden bij een dokter of een ziekenhuis, zullen ze de schulden proberen in te vorderen. 2 jaar na het einde van de maand waarop het onderzoek of de behandeling gebeurde, verjaart de schuld - tenzij de verjaring wordt gestopt (gestuit) door een vrijwillige betaling of een dagvaarding of...

Iedereen in België is verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds. Een bijkomende hospitalisatieverzekering kan bij opname in een ziekenhuis bepaalde kosten dekken. Voor sommige personen is het wel moeilijk en duur om zo'n verzekering af te sluiten. Soms bieden werkgevers dit aan voor hun personeel.

De maximumfactuur zrgt ervoor dat je kosten voor gezondheidszorg onder een bepaald jaarlijks bedrag blijven.

Wanneer iemand zijn eigen geld niet meer kan of wil beheren omdat hij te ziek is, minder mobiel is (bijvoorbeeld door ouderdom), verslaafd is... kan deze persoon een zorgvolmacht geven of onder bewind geplaatst worden. Iemand anders zal dan de inkomsten en uitgaven van deze persoon beheren. 

Over de medische kosten voor minderjarigen lees je meer in Wie betaalt de ziekenhuisfactuur (jeugdrecht.be)