Verzekeringen

Iedereen is verplicht een verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen te nemen bij een ziekenfonds. Als je verzekering niet in orde is of als je niet aangesloten bent bij een ziekenfonds, is het mogelijk dat je de volledige kosten van je doktersbezoek, je medicijnen... zelf moet betalen.

Alle inwoners van Vlaanderen zijn ook verplicht om een bijdrage van 54 euro per jaar te betalen voor de Vlaamse zorgpremie. Sommige personen (bijvoorbeeld met een leefloon of met een Omnio-statuut) hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming: dan moet je maar 27 euro per jaar betalen. Personen die in een collectieve schuldenregeling of in faillissement zitten moeten geen bijdrage betalen. Wanneer je te laat of niet betaalt zijn er een aantal sancties (bijvoorbeeld een boete) mogelijk.

Je kan ook nog aanvullende verzekeringen nemen zoals een hospitalisatieverzekering. Deze verzekeringen kunnen voor sommige personen zeer duur zijn. Een verzekeraar of bank kan ook beslissen om je zo'n verzekering te weigeren als je voor hen een te groot risico bent.