GSM, telefoon, internet, tv

Wanneer je schulden hebt bij een GSM-operator, een telefoonmaatschappij, een internetprovider... kan de dienstverlening stopgezet worden totdat je betaalt: je zal dus niet meer kunnen telefoneren, surfen, TV kijken... tot je je schulden afbetaalt. De provider of operator zal ook proberen de openstaande schulden in te vorderen. Het is belangrijk om je contract goed te bekijken, want dat moet aan een aantal regels voldoen waar de operator en provider zich moeten houden.

Wanneer betaling uitblijft, kan de operator of de provider je contract opzeggen of verbreken en hier ook nog eens kosten voor aanrekenen. Vroeger kon je ook nog op een zwarte lijst geplaatst worden, met als gevolg dat je niet makkelijk een nieuwe provider of operator kan vinden, maar deze lijst bestaat nu niet meer.

Sommige personen (personen boven 65 jaar, mensen met een leefloon) hebben recht op een sociaal tarief, waardoor je goedkoper kan telefoneren of surfen. Je moet dit aanvragen bij je provider of operator.

Wanneer je klachten hebt over je provider of operator kan je altijd een klacht indienen.