Zelfstandigen

Als je ondernemer bent en je hebt schulden door je beroep, kan je beroep doen op verschillende procedures:

  • als je zaak moeilijkheden heeft, maar de problemen en de betalingsmoeilijkheden zijn op te lossen, dan kan je beroep doen op specifieke procedures bedoeld voor ondernemingen met financiële problemen. Ook kan er dan gedacht worden aan een eventuele stopzetting van de activiteiten.
  • wanneer er geen toekomst meer is voor je zaak en je aan je schuldeisers geen betalingen meer doet of kan doen, is een faillissement de voorziene oplossing.

Schuldbemiddeling door (sociale diensten van) instellingen erkend voor schuldbemiddeling (OCMW of CAW) kan ook als zelfstandige maar is op de eerste plaats gemaakt voor schulden die niets met een zelfstandig beroep te maken hebben. Deze schuldbemiddeling is dus vooral geschikt wanneer je schulden hebt in je privéleven, voor schulden door je beroep als zelfstandige zijn de specifieke procedures gericht op de continuïteit van de onderneming of het faillissement meer geschikt. Hierbij kan je als ondernemer beroep doen op een advocaat, een ondernemingsbemiddelaar en gespecialiseerde organisaties zoals Dyzo of Boeren op een Kruispunt.

Wanneer je nog actief bent als zelfstandig ondernemer kan je geen beroep doen op de collectieve schuldenregeling. Je kan pas zes maanden nadat je bent gestopt als zelfstandig ondernemer of na het afsluiten van een faillissement, een collectieve schuldenregeling aanvragen.