Contract

Wanneer je in de winkel van een operator of provider een contract aflsuit voor televisie, telefonie en/of internet heb je geen bedenktijd. Je kan dit contract dus niet annuleren.

Wanneer je een contract afsluit via telefoon of internet moeten de gemaakte afspraken nadien naar je opgestuurd worden per brief of bv. per e-mail. Je hebt dan ook altijd recht op een bedenktermijn van twee weken: met een aangetekende brief aan je provider of operator kan je dan afzien van je contract. Bij een contract dat je bij je thuis afsluit, bij een verkoper aan de deur, heb je ook veertien dagen bedenktijd.

De provider of operator mag enkel intresten, schadevergoedingen en verbrekingsvergoedingen eisen die in het contract staan dat je met hem afsloot. De intrestvoet is maximum de wettelijke intrestvoet (in 2021: 1,75%).

Sinds 1 oktober 2012 kan iedereen van operator veranderen zonder dat de operator hiervoor een schadevergoeding of verbrekingsvergoeding mag aanrekenen, op voorwaarde dat je reeds 6 maanden van je contract heb uitgedaan. Kreeg je een toestel bij het aangaan van het contract (bv. 1 gsm voor 1 euro), dan moet je vaak nog wel de restwaarde van dit toestel betalen.

Wanneer je operator of provider inbreuken pleegt tegen deze regels kan je steeds een klacht indienen.