Schuldbemiddeling

Als je in schuldbemiddeling gaat zal een schuldbemiddelaar proberen om een regeling te treffen met je schuldeisers over de betaling van je schulden. De schuldbemiddelaar kan bijvoorbeeld afspreken dat je je schulden gespreid mag terugbetalen. De schuldeiser belooft dan dat hij geen andere stappen meer zal ondernemen om de schuld in te vorderen, wanneer je je aan de gemaakte afspraken houdt. Een schuldbemiddelaar zal ook nagaan of je schulden terecht zijn, of ze verjaard zijn, of er onwettige kosten aangerekend worden...

Samen met de schuldbemiddelaar stel je een afbetalingsplan op om de schulden terug te betalen. Een schuldeiser moet wel akkoord gaan met het afbetalingsplan. Hij kan het dus ook weigeren!

Voor schuldbemiddeling kan je meestal terecht bij het OCMW in jouw gemeente of het CAW in jouw regio. Meer nog: wanneer je schulden hebt door consumentenkrediet (bijvoorbeeld aankoop op krediet van een GSM, huurkoop van een auto...) dan mag schuldbemiddeling in Vlaanderen enkel uitgevoerd worden door instellingen voor schuldbemiddeling van OCMW's of CAW's.
Soms zal een OCMW of CAW vragen dat je ook in bugetbegeleiding of budgetbeheer gaat.

Ook advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders mogen aan schuldbemiddeling, maar dat komt minder voor. In tegenstelling tot schuldbemiddeling bij OCMW's en CAW's is schuldbemiddeling door hen betalend.

Schuldbemiddeling is niet hetzelfde als een collectieve schuldenregeling (ook wel foutief 'collectieve schuldbemiddeling' genoemd).

  • Voordeel schuldbemiddeling: een schuldbemiddelaar zal onderhandelen met je schuldeisers over de afbetaling van je schulden. Een schuldbemiddelaar zal ook nagaan of je schulden terecht zijn, of ze verjaard zijn, of er onwettige kosten aangerekend worden... Schuldbemiddeling bij een OCMW of een CAW is gratis.
  • Nadeel schuldbemiddeling: er is geen garantie dat de schuldeisers akkoord zullen gaan met een voorgesteld afbetalingsplan. Schuldbemiddeling is ook geen oplossing voor structurele schuldproblemen, dan is een collectieve schuldenregeling mogelijk een betere oplossing.

Bekijk ook dit filpje:

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.