Zelfstandigen

Voor handelaars met schulden zijn er twee speciale oplossingen:

Zelfstandigen kunnen ook in schuldbemiddeling gaan, maar OCMW's en CAW's zijn niet echt gespecialiseerd in beroepsschulden.

Als je een handelaar bent kan je pas een collectieve schuldenregeling aanvragen zes maanden na het stopzetten van je zaak of na het afsluiten van een faillissement. Andere zelfstandigen zoals vrije beroepen, land- en tuinbouwers, zaakvoerders en bestuurders van een vennootschap kunnen wel een collectieve schuldenregeling aanvragen.