Wat mag een schuldeiser niet doen?

Een schuldeiser is bij een minnelijke invordering gebonden aan bepaalde regels. Het geldt wel enkel voor 'consumentenschulden': het gaat om schulden die je maakt bij een professionele verkoper voor aankopen voor privédoeleinden. Dit staat in de Wet Minnelijke Invordering. Een schuldeiser moet het privéleven van de schuldenaar respecteren en mag hij de schuldenaar niet misleiden. Daarnaast moet hij ook nog rekening houden met het volgende:

  • Een schuldeiser mag enkel intresten en schadevergoedingen eisen die in het contract staan dat je met hem afsloot. Als er geen interesten in het contract staan mag hij enkel een intrest eisen die wettelijk is vastgelegd.
  • Een schuldeiser mag geen foute informatie of foute dreigementen uiten.
  • Op een briefomslag mag niet staan dat de brief over invordering van schulden gaat.
  • Een schuldeiser mag geen informatie opvragen of meedelen aan buren, familie, vrienden...van de schuldenaar. Hij mag ook geen schuld invorderen in bijzijn van een persoon die niet de schuldenaar is.
  • De schuldeiser mag de schuldenaar niet contacteren via telefoon of door een huisbezoek tussen 22u en 8u.

Wanneer je schuldeiser zich niet houdt aan deze regels, kan je een klacht indienen.

Een schuldeiser kan ook een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of incasso inschakelen om een schuld minnelijk in te vorderen. Ook zij moeten zich houden aan wat hierboven staat, maar voor hen gelden er zelfs nog bijkomende regels.

 

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.