Loonoverdracht

Bij loonoverdracht wordt een deel van je inkomen afgehouden en uitbetaald aan je schuldeiser. Dit kan gebeuren wanneer je bij het aangaan van een krediet een akte hebt ondertekend: in die akte staat dat wanneer je je schulden niet tijdig betaalt, een deel van je loon naar je schuldeiser zal gaan. Het deel van je loon dat naar je schuldeiser kan gaan is wel beperkt door beslaggrenzen.

Een schuldeiser moet eerst een aangetekende brief sturen naar jou en je werkgever of de instelling die je uitkering uitbetaalt, voor hij een loonoverdracht kan doen. Je kan gemakkelijk een loonoverdracht stopzetten: je moet gewoon een aangetekende brief sturen naar je werkgever of de instelling die je uitkering uitbetaalt, waarin je vraagt om de loonoverdracht stop te zetten. Na de stopzetting kan de schuldeiser wel naar de vrederechter stappen om de loonoverdracht te laten bekrachtigen: de loonoverdracht zal dan wel moeten doorgaan, indien de rechter hiervoor toestemming verleent.

Loonoverdracht is niet hetzelfde als loonbeslag. Loonbeslag is een vorm van gerechtelijke invordering.

 

 

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.