Bevrijding borgtocht

Een bevrijding van een kosteloze borgtocht betekent dat je niet meer moet instaan voor de schulden die de schuldenaar heeft gemaakt.

Een bevrijding kan je bij de rechtbank aanvragen. Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan de bevrijding:

  • de schuldenaar moet een collectieve schuldenregeling aangevraagd hebben OF de schuldenaar moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de collectieve schuldenregeling OF de schuldenaar heeft een faillissement aangevraagd.
  • de borg die je gesteld hebt is, in verhouding tot je inkomen en je bezit, veel te groot om te betalen.
  • de borgstelling moet kosteloos zijn.

De aanvraag tot bevrijding moet zelf ook aan een aantal regels voldoen. Je zoekt hiervoor best juridische bijstand. Na de aanvraag kan de rechter een volledige bevrijding of een gedeeltelijke bevrijding toestaan. In het laatste geval zal je nog een deel van de borg moeten betalen. De rechter kan een bevrijding ook weigeren.

De Wet Kosteloze Borgtocht bevat hiernaast ook de mogelijkheid om de borgtocht nietig te verklaren indien het gewaarborgde bedrag kennelijk niet in verhouding is tot de terugbetalingmogelijkheden van de borg .

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.