Hypotheekschulden

Een hypotheek is een lening waarmee je een woning koopt. Die woning is ook meteen het onderpand voor de kredietgever (in dit geval meestal een bank): wanneer je je lening niet betaalt, kan hij de woning in beslag nemen. De kredietgever hoeft hiervoor niet langs de rechtbank: de notariële akte van een hypotheek heeft dezelfde kracht als een rechterlijk vonnis. Ook kan de kredietgever de lening opeisbaar stellen: je zal dan het geleende bedrag dat je nog niet afbetaald hebt in één keer volledig moeten terugbetalen.

Voor het zover komt moet de kredietgever eerst een waarschuwing sturen met een aangetekende brief.

Wanneer een hypothecaire kredietgever effectief beslag wil laten leggen op je woning, is hij verplicht een poging tot minnelijke schikking te doen voor de beslagrechter. Het is dan mogelijk om een afbetalingsplan af te spreken. Je kan de beslagrechter ook om betalingsfaciliteiten vragen.

Wanneer er geen minnelijke schikking is getroffen of geen betalingsfactiliteiten zijn toegestaan, kan de kredietgever je woning in beslag laten nemen en verkopen (meestal via een openbare verkoop). Het beslag zal uitgevoerd worden door een gerechtsdeurwaarder.

 

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.