Gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder kan optreden in zowel een minnelijke als een gerechtelijke invordering. Zijn rol is wel anders:

  • bij een minnelijke invordering kan hij optreden als de vertegenwoordiger van een schuldeiser. Een gerechtsdeurwaarder kan dan geen beslag leggen op je woning, je loon, je spullen... Er zijn ook een aantal regels verbonden aan het optreden van een gerechtsdeurwaarder tijdens een minnelijke invordering.
  • de gerechtsdeurwaarder is de enige die bij een gerechtelijke invordering het beslag mag uitvoeren. In deze rol is de gerechtsdeurwaarder een gerechtelijk ambtenaar en niet enkel de vertegenwoordiger van de schuldeiser. Bij een gerechtelijke invordering kan de gerechtsdeurwaarder dus wel effectief beslag leggen op je woning, je inkomen, je spullen...

Wanneer je klachten hebt over een gerechtsdeurwaarder kan je terecht bij de arrondissementkamer waar de betrokken deurwaarder deel van uitmaakt. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Ook kan je een klacht indienen bij de beslagrechter, maar daarvoor doe je best eerst beroep op juridische bijstand.

 

 

 

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.