Minnelijke invordering

Bij een minnelijke invordering mag een schuldeiser een schuldenaar onder andere aansporen tot betaling van de schulden. Dit betekent dat je schuldeiser je aanmaningsbrieven mag sturen, je mag contacteren via telefoon...om je zo aan te zetten om je schuld te betalen. Je schuldeiser kan geen dwangmaatregels inzetten: hij kan geen beslag laten leggen op je loon, je woning, je auto, je spullen... Loonoverdracht (dit is niet hetzelfde als loonbeslag!) is wel mogelijk.

Een schuldeiser is bij een minnelijke invordering gebonden aan bepaalde regels. Je schuldeiser mag dus niet zomaar doen wat hij wil om je aan te zetten tot betaling. Hij kan ook een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of incasso aanstellen om de schulden te innen.

Bij een minnelijke invordering kan je best contact opnemen met de schuldeiser. Je kan hem je betalingsprobleem uitleggen en misschien een afbetalingsregeling afspreken. Je kan hem ook zeggen dat je hulp zal zoeken om je schulden te betalen. Als je helemaal niks van je laat horen, loop je zeker bij kredieten en leningen het risico dat je schuldeiser de schuld 'opeisbaar' zal stellen: je zal dan in één keer het volledige krediet of de volledige lening moeten terugbetalen! Bovendien kunnen er dan onder bepaalde voorwaarden kosten, interesten en/of schadevergoedingen aangerekend worden.

Wanneer een schuldeiser bij een minnelijke invordering er niet in slaagt om zijn geld te krijgen, zal hij vaak een gerechtelijke invordering opstarten.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.