Hypotheekschulden

Wanneer je de aflossingen van de lening voor je woning (een hypothecaire lening) niet betaalt, kan je schuldeiser (degene die je de hypothecaire lening heeft toegekend) beslag laten leggen op de woning waarvoor je geleend hebt. Je schuldeiser hoeft niet langs de rechtbank om een vonnis te krijgen: de notariële leningsakte heeft hier dezelfde kracht als een vonnis van de rechtbank.

Vooraleer de schuldeiser effectief beslag kan laten leggen op je woning moet hij proberen een minnelijke schikking te treffen voor een beslagrechter. Wanneer er een minnelijke schikking komt tussen jou en de schuldeiser, zal deze geen beslag meer leggen op je woning. Let wel: een minnelijke schikking kan er alleen maar komen als alle partijen, dus zowel jijzelf als je schuldeiser, akkoord gaan.

Je kan de beslagrechter vragen om betalingsfaciliteiten toe te staan: zo kan je je schulden gespreid terug betalen en hoeft je woning niet verkocht te worden. De rechter kan dit toestaan of weigeren, rekening houdende met de concrete omstandigheden.

Wanneer er geen minnelijke schikking is en er geen betalingsfaciliteiten zijn toegestaan, zal er beslag gelegd worden op je woning. Eerst zal je nog een bevel tot betaling krijgen van een gerechtsdeurwaarder. Na 15 dagen (het kan tot 6 maanden na het bevel tot betaling) zal een gerechtsdeurwaarder dan effectief beslag leggen op je woning. Een notaris zal aangesteld worden om de woning te verkopen. Hij zal met de opbrengst je schuldeiser betalen.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.