Stookolie

Een levering van stookolie voor je verwarming kan duur zijn. Je kan na een voorschot van de helft van je factuur, de rest afbetalen met een gespreide betaling. Je kan dit vragen aan je leverancier.

Het Sociaal Verwarmingsfonds kan tussenkomen in je stookoliefactuur. Je moet dan binnen 60 dagen na de levering van de stookolie, contact opnemen met het OCMW uit je gemeente.
Volgende personen komen in aanmerking voor een tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds:

  • personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • personen met begrensd inkomen
  • personen in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling die de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen

 

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.