Faillissement

Wat is een faillissement?
Een faillissement is een procedure voor zelfstandige ondernemers en ondernemingen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Het gaat hier niet om eenmalige of tijdelijke wanbetalingen: bij dergelijke situaties kan je een beroep doen op specifieke procedures bedoeld voor ondernemingen in financiële moeilijkheden. Bij het faillissement kan je je rekeningen structureel niet meer betalen en is er eigenlijk geen zicht op beterschap voor je zaak.

Een faillissement is van toepassing op personen die een zelfstandige handelsactiviteit (in hoofd- of bijberoep) uitoefenen. Het faillissement staat ook open voor vrije beroepen, zelfstandige zaakvoerders van vennootschappen, voor land- en tuinbouwers... 

Het kan tot zes maanden na de 'staking van betaling' worden uitgesproken, zelfs wanneer men dan de zelfstandige activiteit al stopgezet heeft.

Aangifte van faillissement
Een faillissement moet aangegeven worden bij de ondernemingsrechtbank, in principe 'digitaal' via het Centraal Register Solvabiliteit. Uitzonderlijk gebeurt dit nog 'op papier' bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Je kan zelf een faillissement aanvragen. Ook je schuldeisers en het openbaar ministerie kunnen een faillissement aanvragen.

De curator
Na de aanvraag zal de rechtbank een curator aanstellen. Hij zal een inventaris maken van alle roerende en onroerende goederen en van alle schulden. Alle voor beslag vatbare goederen zullen verkocht worden. Met de opbrengst zullen de schuldeisers betaald worden. In sommige gevallen kan je dus ook je woning, je auto, kortom je persoonlijke eigendommen verliezen. Lees hier meer over.

Afsluiting faillissement
Na de verkoop wordt het faillissement afgesloten met een sluitingsvonnis van de rechter. Het kan zijn dat dat er na de verkoop en het sluitingsvonnis toch nog schulden overblijven. Dit noemt men de restschulden van een faillissement. Deze restschulden moet je niet meer betalen wanneer hiervoor de kwijtschelding wordt uitgesproken door de ondernemingsrechtbank.

Voor meer info over het faillissement, klik hier.