Beslag op uitkering

Ook op uitkeringen kan er in principe beslag worden gelegd om zo je schuldeiser af te betalen. Een deel van je uitkering zal doorgestort worden aan de schuldeiser. Het beslag zal blijven doorgaan tot je schuld is terugbetaald. 

Er kan wel geen beslag gelegd worden op je volledige uitkering: je zal in principe een deel van je uitkering behouden om van te kunnen leven. Lees hier hoe je kan berekenen hoeveel van je uitkering beslagen kan worden.

Er zijn wel een aantal uitkeringen die in principe totaal niet vatbaar zijn voor beslag, onder meer:

  • kinderbijslag
  • uitkeringen voor wezen
  • tegemoetkomingen voor mindervaliden 
  • inkomstengarantie voor ouderen 
  • leefloon
  • financiële steun van een OCMW

Alimentatieschuldeisers kunnen echter wel beslag leggen op deze inkomsten.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.