Budgetbegeleiding

Als je problemen hebt met het onder controle houden van je uitgaven, dan kan budgetbegeleiding een mogelijke oplossing zijn. Het doel van budgetbegeleiding is dat je goed leert hoe je jouw inkomsten en uitgaven kan beheren. Je kan hiervoor meestal terecht bij het OCMW uit de gemeente waar je woont of bij een CAW in jouw regio.

Bij budgetbegeleiding beheer je zelf budget. Je wordt wel hierbij in raad en daad bijgestaan door een maatschappelijk werker. Je ontvangt dus zelf je inkomsten en voert zelf alle betalingen uit. De maatschappelijk werker helpt met het opmaken van een budgetplan, een inventaris van je schulden, geeft advies, biedt persoonlijke ondersteuning…

Met het budgetplan, dat je samen met de maatschappelijk werker opstelt, kan je je uitgaven plannen en zo je schulden afbetalen.

Wanneer je erg veel moeite hebt met het zelfstandig betalen van je rekeningen, het bijhouden van een administratie en het volgen van een budgetplan, dan kan budgetbeheer je misschien beter helpen. Let wel: budgetbegeleiding en budgetbeheer kunnen geen oplossing bieden voor grote schuldproblemen, dan kan je beter een beroep doen op schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling

  • Voordeel budgetbegeleiding: een maatschappelijk werker helpt je met je persoonlijke administratie (rekeningen betalen, budgetplannen...) en het opstellen van een inventaris van je schulden. Je verzorgt zelf je betalingen en de uitvoering van het budgetplan.
  • Nadeel budgetbegeleiding: als je de betalingen niet goed verzorgt en je volgt je budgetplan niet goed op, is het je eigen verantwoordelijkheid.

Bekijk ook dit filpje:

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.