Zelfstandigen

Voor ondernemers en rechtspersonen met schulden zijn er twee speciale oplossingen:

Zelfstandigen kunnen ook in schuldbemiddeling gaan, maar OCMW's en CAW's zijn niet echt gespecialiseerd in beroepsschulden. De 'normale' schuldbemiddeling is dus vooral geschikt wanneer je schulden hebt in je privéleven, voor schulden door je beroep als zelfstandige zijn de specifieke procedures gericht op de continuïteit van de onderneming of het faillissement meer geschikt. Hierbij kan je als ondernemer beroep doen op een advocaat, een ondernemingsbemiddelaar en gespecialiseerde organisaties zoals Dyzo of Boeren op een Kruispunt.

Als je een ondernemer bent, kan je pas een collectieve schuldenregeling aanvragen zes maanden na het stopzetten van je zaak of na het afsluiten van een faillissement.