Kredietgevers zijn aan wetten gebonden (onder meer de Wet Consumentenkrediet). Professionele kredietgevers hebben een erkenning van de overheid nodig. Wanneer ze een inbreuk plegen, kan je steeds een klacht tegen hen indienen.

Je kan eenvoudig online klacht indienen. Je kan ook met een brief met een klachtenformulier een klacht indienen.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.