Vlaamse zorgverzekering

Alle inwoners van Vlaanderen zijn verplicht om een bijdrage van 54 euro per jaar te betalen voor de Vlaamse Zorgkas. Sommige personen (bijvoorbeeld met een leefloon of met een inkomensgarantie voor ouderen) hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming: dan moet je maar 27 euro per jaar betalen. Personen die in een collectieve schuldenregeling zitten moeten geen bijdrage betalen. Wanneer je te laat of niet betaalt zijn er een aantal sancties (bijvoorbeeld een boete) mogelijk.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.