Belastingschulden

Wanneer je de belastingen niet of niet op tijd betaalt, zal je nalatigheidsintresten moeten betalen. De belastingsontvanger zal je een aangetekende herinneringsbrief sturen.

Als je na de herinneringsbrief nog niet betaalt, kan de ontvanger beslag laten leggen op je inkomen of je eigendom. Hij moet hiervoor niet langs de rechtbank. Het enige wat hij moet doen is een dwangbevel sturen. Een dwangbevel is een bevel tot betaling van de schulden binnen 24 uur. Wanneer je dan nog niet betaald hebt, kan hij beslag leggen op je loon of je uitkering door een aangetekende brief te sturen naar je werkgever of naar de instelling die je uitkering uitbetaalt. De ontvanger kan met het dwangbevel ook een gerechtsdeurwaarder inschakelen om beslag te leggen op roerende goederen.

Wanneer je je schulden bij de belasting niet kan betalen kan je vragen om betalingsfaciliteiten of om een onbeperkt uitstel van invordering.