Ontbinding contract

Wanneer je huurschulden hebt, kan de verhuurder het huurcontract laten ontbinden. Daarvoor moet de verhuurder eerst langs de vrederechter. Bij de vrederechter kan de verhuurder vragen dat de achterstallige huur wordt betaald en het contract ontbonden wordt. Hij kan ook nog bijkomende schadevergoedingen en intresten vragen.

Als je door de vrederechter opgeroepen wordt voor huurschulden, dan is het best dat je gaat: als je je situatie goed uitlegt aan de vrederechter zal hij mogelijk een mildere uitspraak doen. Bovendien is de rechter voor hij zijn vonnis velt, verplicht een poging te doen om tot een minnelijke schikking te komen. Het kan zijn dat je hiervoor beroep moet doen op juridische bijstand.

Na de ontbinding van het huurcontract zal je de woning moeten verlaten. Als je dit niet vrijwillig doet, kan er een uithuiszetting gebeuren. Dit betekent dat je met je hele hebben en houden op straat gezet kan worden.

Brochure

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.