Schulden uit erfenis

Bij een erfenis kan je niet alleen geld, spullen of een woning erven, je kan ook schulden erven. Er zijn drie mogelijkheden bij een erfenis:

 • Je aanvaardt de erfenis: als er schulden zijn, zal je daar ook voor moeten opdraaien. Je moet ook erfbelasting betalen. 
 • Je verwerpt de erfenis: je weet dat er schulden liggen op de erfenis en je aanvaardt de erfenis niet. Je zal dus niets krijgen van de erfenis.
 • Je aanvaardt de erfenis onder voorwaarde van boedelbeschrijving: dit is aangeraden wanneer je twijfelt of er veel schulden zijn.
  Een notaris maakt een inventaris van alle eigendom en van alle schulden van de overledene. Als die eigendom volstaat om de schuldeisers mee af te betalen en er blijft nog wat van de erfenis over, dan erf je die overschot. Je zal er ook erfbelasting op moeten betalen.
  Als de eigendom van de overledene niet volstaat om de schuldeisers mee te betalen, dan moet je niets betalen maar krijg je ook niets van de erfenis. De schuldeisers kunnen de schulden dan niet verhalen op de erfgenaam. 

   

  Om erfgenamen extra te beschermen heeft de wetgever de tussenkomst van de notaris voor het verwerpen of het aanvaarden van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving verplicht gesteld sinds 3 augustus 2017. De tussenkomst van de notaris verlaagt het risico op onvoorzichtige beslissingen waarbij erfgenamen later spijt hebben van hun keuze om de nalatenschap al dan niet te aanvaarden. Bedraagt de nalatenschap minder dan 5000 euro en wil je de nalatenschap verwerpen? Dan zal de notaris die de akte van verwerping opstelt hiervoor geen ereloon vragen. Zie voor meer informatie Moet ik een erfenis aanvaarden? | Mijn erfenis - Notaris.be

In sommige gevallen moet je toch bepaalde schulden betalen, zelfs wanneer je de erfenis verworpen hebt:

 • de kosten van de laatste ziekte: wanneer iemand overlijdt door een ziekte, kunnen de kosten van die ziekte voor de dokter en het ziekenhuis, onder bepaalde voorwaarden ingevorderd worden bij de nog levende echtgenoot of de partner van de overledene met wie hij wettelijke samenwoonde. Dit geldt niet voor een feitelijke samenwoonst.
 • begrafeniskosten: soms kan het zijn dat de kosten van de begrafenis toch betaald moeten worden, ook al heb je de erfenis niet aanvaard. Dit bespreek je best met de notaris.

Wanneer je partner of echtgenoot overlijdt, worden alle rekeningen van hem of haar bij de bank geblokkeerd, ook de gemeenschappelijke. Je kan voor een deel (tot 5000 euro) de rekening laten deblokkeren zodat je toch kan voorzien in je onderhoud, de begrafenis kan betalen...