Huwelijk en schulden

Het geld en de eigendom in een huwelijk dat van beide echtgenoten is, wordt het gemeenschappelijk vermogen genoemd. Beide echtgenoten staan dan ook in voor 'gemeenschappelijke lasten': dit zijn de kosten van het onderhoud van je woning, voor je kinderen...kortom de kosten die je samen maakt in je huwelijk. Als je hierdoor schulden krijgt zijn de schulden ook gemeenschappelijke schulden: een schuldeiser kan dus invorderen op het geld en de spullen van elke echtgenoot.

Tegenover de gemeenschappelijke schulden staan de 'eigen schulden'. Dit zijn de schulden die enkel toebehoren aan één echtgenoot. Het gaat hier onder meer om:

  • schulden van voor het huwelijk
  • schulden uit een erfenis aan één echtegenoot
  • schulden gemaakt voor het eigen vermogen
  • schulden uit een strafrechtelijke veroordeling

Deze eigen schulden kunnen in principe alleen maar ingevorderd worden bij de echtgenoot die de schulden gemaakt heeft. Wanneer een echtgenoot deze schulden niet kan betalen, kunnen schuldeisers in principe invorderen op de helft van het gemeenschappelijk vermogen!

Wanneer je een huwelijksovereenkomst of een huwelijkscontract hebt, kan het natuurlijk anders liggen. Dat hangt af van de inhoud van je huwelijksovereenkomst. Maar ook hier kunnen schulden voor het huishouden of de kinderen ingevorderd worden bij beide echtgenoten.

Wanneer een echtgenoot schulden heeft bij de belasting, kan dit ingevorderd worden op het gemeenschappelijke vermogen. Ook wanneer je feitelijk gescheiden bent, kan dit onder bepaalde voorwaarden. Lees meer over belastingschulden en huwelijk.

Na een scheiding kan het zijn dat je alimentatie of onderhoudsgeld moet betalen of krijgen. Het kan zijn dat je dit niet kan betalen. Het kan ook zijn dat je recht hebt op alimentatie maar dat je (ex-)echtgenoot het niet betaalt. Lees meer over wat je in deze gevallen kan doen.

Wanneer een gerechtsdeurwaarder beslag legt op roerende goederen, gaat hij ervan uit dat alle spullen die hij op het domicilieadres van de schuldenaar aantreft, in beslag genomen mogen worden. Bij eigen schulden kan de gerechtsdeurwaarder dus ook de spullen die alleen van je echtgenoot zijn, in beslag nemen. Om de spullen terug te krijgen moet er een 'revindicatie' gebeuren. Dit is een kostelijke procedure, die bovendien niet altijd kans heeft op slagen. Je zoekt hiervoor best juridische bijstand.