Samenwonen en schulden

Bij samenwonenden wordt er een onderscheid gemaakt tussen feitelijke samenwonenden en wettelijke samenwonenden. Dit heeft onder meer gevolgen wanneer er schulden bij de belasting zijn.

Bij wettelijke en feitelijke samenwoning heeft elke partner zijn of haar eigen spullen en loon en dus ook zijn of haar eigen schulden. Dit betekent dus dat als een partner schulden heeft, de schuldeiser dit enkel mag invorderen bij die partner. Wanneer beide partners samen iets aankopen en daardoor schulden maken, kunnen die schulden uiteraard wel ingevorderd worden bij beide partners. Bij wettelijke samenwoonst zijn bovendien beide aansprakelijk voor de gezinsschulden.

Wanneer een gerechtsdeurwaarder beslag legt op roerende goederen, gaat hij ervan uit dat alle spullen die hij op het domicilieadres van de schuldenaar aantreft, in beslag genomen mogen worden. De gerechtsdeurwaarder kan dus ook de spullen die alleen van je partner zijn, in beslag nemen, ook al heeft je partner niks met jouw schulden te maken. Hierover lees je meer in het artikel Inwonen en beslag op www.jeugdrecht.be. Om de spullen terug te krijgen moet er een 'revindicatie' gebeuren. Dit is een kostelijke procedure, die bovendien niet altijd kans heeft op slagen. Je zoekt hiervoor best juridische bijstand.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.