Alimentatie

Een onderhoudsuitkering of alimentatie is een uitkering voor het levensonderhoud van een ex-echtgenoot aan de andere ex-echtgenoot of aan de kinderen uit het huwelijk, na de echtscheiding. De ex of de kinderen hebben recht op die uitkering en worden daarom 'onderhoudsgerechtigden' genoemd. Wie de alimentatie moet betalen is de 'onderhoudsplichtige'. Lees meer over alimentatie en onderhoudsgelden.

Alimentatie moet altijd betaald worden. Ook wanneer iemand in schuldbemiddeling is of in een collectieve schuldenregeling zit, moet alimentatie betaald worden.

Ik kan de alimentatie niet betalen
Alimentatie moet altijd betaald worden. Ook wanneer iemand in schuldbemiddeling is of in een collectieve schuldenregeling zit, moet alimentatie betaald worden.

Wanneer je de alimentatie niet betaalt, kan je (ex-)echtgenoot of je kind aan wie je de alimentatie moet betalen, de DAVO (Dienst Alimentatiebevorderingen) inschakelen. De DAVO zal dan een deel van de alimentatie betalen aan de onderhoudsgerechtigden (de (ex)-echtgenoot of het kind). Nadien zal  de DAVO de alimentatie die jij eigenlijk moest betalen, bij jou proberen in te vorderen.

Wanneer je de DAVO niet kan betalen, kan je schriftelijk vragen om een betalingsregeling om op die manier de verschuldigde sommen af te betalen.

Ik krijg geen alimentatie of onderhoudsgeld, ook al heb ik er recht op.
Wanneer je recht hebt op alimentatie of onderhoudsgeld, maar die niet betaald krijgt door je (ex-)echtgenoot of ouder, dan kan je beroep doen op de DAVO (Dienst Alimentatiebevorderingen). De DAVO zal dan een deel van de alimentatie betalen in plaats van je (ex-)echtgenoot of je ouder. Nadien zal dan de DAVO de alimentatie die ze aan jou hebben uitgekeerd, proberen in te vorderen bij je (ex-)echtgenoot of je ouder.

Een aanvraag kan je indienen met het formulier dat je kan vinden op de website van DAVO. DAVO heeft kantoren over het hele land. Je kan dus ook langsgaan bij een kantoor in je buurt als je meer informatie of hulp nodig hebt. Hier kan je een kantoor bij jou in de buurt zoeken.

Een aanvraag bij de DAVO is aan volgende voorwaarden verbonden:

  • je moet in België wonen
  • het onderhoudsgeld moet in de 12 maanden voor de aanvraag minstens tweemaal niet of niet volledig betaald zijn.
  • het onderhoudsgeld moet vastgesteld zijn in een vonnis of in een document met dezelfde kracht als een vonnis.
  • als een voorschot op het onderhoudsgeld gevraagd wordt, mag het nettobedrag van je maandelijkse bestaansmiddelen voor het jaar 2008 niet hoger zijn dan 1224 euro. Dit bedrag wordt nog eens verhoogd met 58 euro per kind ten laste.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.