Samenwonen en belastingschulden

Feitelijk samenwonenden worden door de belasting als alleenstaanden beschouwd. De belasting zal dus alleen invorderen bij de partner met belastingschulden. Bij beslag op roerende goederen bestaat wel het risico dat ook de spullen van de partner in beslag genomen worden.

Dit is anders bij wettelijk samenwonenden: hier geldt dezelfde regeling als bij gehuwden.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.