Er zijn een aantal regels waaraan een schuldeiser (of een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of incasso die de schuldeiser vertegenwoordigen) zich moet houden. Wanneer hier inbreuken op gebeuren, kan je het volgende doen:

  • Als je vaststelt dat een schuldeiser (of de advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder die hem vertegenwoordigt) dingen doet die niet mogen bij een minnelijke invordering, kan je juridisch advies zoeken om te zien wat je kan doen.
  • Voor een klacht tegen om het even welk incassokantoor kan je steeds terecht bij de FOD Economie waar je gratis online een klacht indienen kan. Indien het één van volgende incassokantoren betreft kan je ook (eerst) terecht bij de Raad van Toezicht van de BVI: Agreco Services sa/nv, Atradius Collections sa/Atradius Group, Cefima nv/sa, Contentia sa, Euro Casso, Fiducre sa/nv, Fidusud sa, TCM Belgium nv, Vesting Finance België nv, Vesting Finance nv. Indien dit een onvoldoende of niet-bevredigend resultaat oplevert, kan je nadien nog steeds bij de FOD Economie terecht voor een volledig onafhankelijke klachtenbehandeling.

 

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.