Loonoverdracht

Bij loonoverdracht wordt een deel van je inkomen afgehouden en uitbetaald aan je schuldeiser. Dit kan gebeuren wanneer je bij het aangaan van een krediet een akte hebt ondertekend: in die akte staat dat wanneer je je schulden niet tijdig betaalt, een deel van je loon naar je schuldeiser zal gaan. Het deel van je loon dat naar je schuldeiser kan gaan is wel beperkt door beslaggrenzen.

Een schuldeiser moet eerst een aangetekende brief sturen naar jou en je werkgever of de instelling die je uitkering uitbetaalt, voor hij een loonoverdracht kan doen. Je kan gemakkelijk een loonoverdracht stopzetten: je moet gewoon een aangetekende brief sturen naar je werkgever of de instelling die je uitkering uitbetaalt, waarin je vraagt om de loonoverdracht stop te zetten. Na de stopzetting kan de schuldeiser wel naar de vrederechter stappen om de loonoverdracht te laten bekrachtigen: de loonoverdracht zal dan wel moeten doorgaan, indien de rechter hiervoor toestemming verleent.

Loonoverdracht is niet hetzelfde als loonbeslag. Loonbeslag is een vorm van gerechtelijke invordering.

Soms contacteert een schuldeiser de FOD Financiën om te zien of er een terugbetaling van belastingen verschuldigd is aan jou als schuldenaar. Dat kan enkel als je in je contract een 'overdracht van schuldvordering' in de vorm van een 'inpandgeving' hebt toegestaan. Daarop is de wet inpandgeving van toepassing. Bij betwisting moet de fiscus het bedrag waar jij recht op had, blokkeren tot er een rechterlijke uitspraak is. Het is de schuldeiser die naar de rechter moet stappen om zijn aanspraken te bewijzen.

 

 

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.