Advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris, incasso

Bij een minnelijke invordering kan een schuldeiser zich laten vertegenwoordigen door een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of incassobureau om voor de schuldeiser de schuld te innen. Ook zij zijn gebonden aan regels bij een minnelijke invordering.

Bovendien zijn er voor een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of incassobureau nog bijkomende regels:

  • Wanneer  een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of incassobureau een minnelijke invordering doet voor een schuldeiser moeten ze verplicht een ingebrekestelling sturen. Dit is een brief met daarin alle gegevens over de schulden die je moet betalen. Als het een brief van een gerechtsdeurwaarder of advocaat is, moet op die brief zeer duidelijk het volgende staan: Deze brief betreft een minnelijke invordering en geen gerechtelijke invordering. Een gerechtsdeurwaarder of advocaat kan immers ook optreden bij een gerechtelijke invordering.
  • Een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of incassobureau mag je geen kosten of intresten aanrekenen voor zijn werk. Het enige wat bij de schuld mag aangerekend worden zijn intresten en schadevergoeding die in het contract staan dat jij met je schuldeiser hebt. Als in dat contract geen intresten staan, mag de schuldeiser alleen maar een wettelijk vastgelegde intrest vragen.
  • Als een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of incassobureau bij jou thuis langskomt, moet hij je een document tonen. In dat document moet staan wie de schuldeiser is en wat de schuld is. Het document moet ook duidelijk maken wie het huisbezoek doet. Als een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris of incassobureau een huisbezoek wil doen moet hij ook steeds melden dat je niet verplicht bent om een huisbezoek toe te laten en dat je als je het toch toelaat, het kan stopzetten wanneer je wil. Deze mededeling moet ook op het document staan.

Wanneer ze zich niet houden aan de regels van een minnelijke invordering, kan je een klacht indienen.

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.