Betalingsfaciliteiten

Door betalingsfaciliteiten moet je de belasting niet in één keer betalen. Je zal dan met maandelijkse afbetalingen je schuld bij de belastingen kunnen afbetalen.

Je kan betalingsfaciliteiten aanvragen door een brief te sturen naar de belastingontvanger. In die brief leg je uit dat je de belastingen niet in één keer of binnen de gestelde termijn kan betalen. Je stuurt ook best een overzicht van je inkomsten en uitgaven mee om zo aan te tonen dat het financieel moeilijk voor je is om de belastingen te betalen. Je moet zelf een afbetalingsplan voorstellen aan de belastingontvanger.

De belastingontvanger kan betalingsfaciliteiten weigeren. Wanneer dit gebeurt kan je contact opnemen met de bemiddelingsdienst van de belasting. Deze dienst zal proberen te bemiddelen tussen jou en de ontvanger.

De contactgegevens van de ontvanger vind je op de belastingsbrief.