Beslaggrenzen

Jouw inkomsten zijn deels beschermd. Er gelden beslaggrenzen waardoor het beslag op je inkomen niet onbeperkt kan plaatsvinden. Een schuldeiser kan dus niet zomaar al je inkomen afnemen om een openstaande schuld te doen betalen.

Zo geldt dat iemand in loondienst in januari-maart 2023 sowieso 1542 euro (en vanaf april 2023, na afloop van de crisismaatregelen, 1316 euro) van zijn loon zal overhouden, ook al is er beslag op dit loon gelegd. Verdient hij minder, zal een schuldeiser dus niets verkrijgen door het leggen van beslag.

Wanneer je kinderen ten laste hebt, heb je recht op een bijkomende aftrek van 95 (jan-maart 23) / 81 (vanaf april 2023) euro per kind ten laste op het totaal bedrag van het voor beslag of overdracht vatbare gedeelte.

In principe hou je dus altijd een deel van je inkomen over. Daarop is één belangrijke uitzondering: voor schulden van onderhoudsgeld zijn er geen grenzen en kan een volledig inkomen beslagen worden.

De berekening van het gedeelte dat vatbaar is voor beslag of overdracht gebeurt op basis van het nettoloon van de werknemer, na aftrek van de sociale zekerheidsbijdragen, van de bedrijfsvoorheffing en van de eventuele inhoudingen bestemd voor een aanvullend voordeel inzake sociale zekerheid (zoals bv. een groepsverzekering).

Wanneer je meerdere inkomsten hebt, bijvoorbeeld een loon en vakantiegeld en een uitkering, zullen ze opgeteld worden om het deel van je inkomen dat naar de schuldeiser gaat, te berekenen. Men berekent op basis van de ontvangen bedragen per kalendermaand.

In 2023 gelden volgende beslaggrenzen: 

Voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023

Netto maandloon 

... beroepsinkomsten 

... vervangingsinkomsten 

tot 1.542,00 €

0

0

van 1.542,01 tot 1.657,00 €

20%*

20%*

van 1.657,01 tot 1.828,00 €

30%*

40%*

van 1.828,01 tot 2.000,00 €

40%*

40%*

boven 2.000,01 €

totaliteit

totaliteit

Voor de periode vanaf 1 april 2023 tot en met 31 december 2023

Netto maandloon 

... beroepsinkomsten 

... vervangingsinkomsten 

tot 1.316,00 €

0

0

van 1.316,01 tot 1.414,00 €

20%*

20%*

van 1.414,01 tot 1.560,00 €

30%*

40%*

van 1.560,01 tot 1.706,00 €

40%*

40%*

boven 1.706 €

totaliteit

totaliteit

* van het bedrag dat gelegen is tussen deze twee bedragen

 

(bron: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be) )

Auteur: Min Berghmans, SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw - januari 2023

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.