Beslag op onroerende goederen

Bij beslag op onroerende goederen kan je schuldeiser beslag leggen op je woning. Die kan dan verkocht worden en met de opbrengst van die verkoop kan de schuldeiser betaald worden. Beslag op onroerende goederen is een dwangmaatregel die kan voorkomen bij een gerechtelijke invordering. Een gerechtsdeurwaarder zorgt voor de uitvoering van het beslag.

Voor een gerechtsdeurwaarder beslag kan leggen op je woning moet hij een vonnis van de rechter hebben of een ander document met dezelfde kracht als een vonnis. Bij beslag op onroerend goed beschikt een schuldeiser vaak over zo'n document: de notariële akte van een hypothecaire lening.

In een collectieve schuldenregeling kan een rechter de verkoop van je woning bevelen wanneer hij bij een gerechtelijke aanzuiveringsregeling kwijtscheldingen toestaat of een totale kwijtschelding van schulden oplegt.

 

Budgetplanner

Stel zelf je budget op met de Budgetplanner.